Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Cà phê Doanh nhân

Căn cứ Công văn số 5605/UBND -KTKH ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức ” Cà phê Doanh nhân”. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp chủ trì tổ chức 2 lần/ tháng vào lúc 6h30 đến 8h00 thứ 5 tuần 1 và tuần 3. Tuy nhiên trong tháng 5/2019 Hiệp hội đã tổ chức 2 lần: Tuần 1 vào ngày 2/5/2019 và tuần 3 vào ngày 16/5 vì vậy thứ 5 ngày 23 và ngày 30/5 Hiệp hội không tổ chức. Trong tháng 6 từ 6h30 đến 8h00 tuần 1 ngày 6/6 và tuần 3 ngày 20/6 sẽ tổ chức.

 

Bài viết liên quan
Thông tin thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 4
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 747
Năm 2021 : 5.717