TIÊU ĐIỂM :

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tháng 9/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Việc hỗ trợ máy móc thuộc Đề án khuyến công giúp Công ty TNHH MTV Minh Vi Đắk Nông, ở xã Đắk Gằn (Đắk Mil) nâng cao năng lực hoạt động, tăng chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm hồ tiêu xuất khẩu. Ảnh: Lê Phước

Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc nâng cao chất lượng, quy mô và sự liên kết giữa các cá nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn 2018-2020, chương trình hỗ trợ phát triển tối thiểu 8 doanh nghiệp và giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chương trình cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, từ việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hoạt động khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đến đào tạo nguồn nhân lực, huấn luyện khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm dịch vụ, khai thác thông tin công nghệ, sáng chế, đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ…

Sở Khoa học – Công nghệ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương có liên quan thẩm định phương án, đề án về các mô hình, ý tưởng của các doanh nghiệp, cá nhân cần được hỗ trợ; tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xác định định hướng các hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với thực tế địa phương.

Hệ thống máy phân loại kích thước cà phê giúp Công ty TNHH MTV Cà phê Bazan Đắk Nông (Gia Nghĩa) mở rộng quy mô sản xuất, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Ảnh: Lê Phước

Thực tế, Chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Đắk Nông cũng nằm trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016. Đi kèm với đề án, những năm gần đây, nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ các bạn trẻ muốn kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao cũng đã được Chính phủ ban hành.

Đáng chú ý, tại Diễn đàn Khởi nghiệp lần thứ III với chủ đề “Hệ sinh thái khởi nghiệp: Mô hình và hiệu quả thực tiễn” được tổ chức mới đây, lãnh đạo Bộ Khoa học-Công nghệ đánh giá, hiện tại các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đã đầy đủ và đang hỗ trợ tích cực cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp. Cụ thể, về hoạt động hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khoảng 30 quỹ đầu tư. Hoạt động hỗ trợ phát triển năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng rất năng động với khoảng 20 cơ sở ươm tạo và 10 tổ chức thúc đẩy kinh doanh được thành lập.

Tuy nhiên, trên thực tế hệ sinh thái khởi nghiệp chưa thực sự phát huy được tiềm năng vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do các chủ thể hỗ trợ khởi nghiệp vẫn đang hoạt động rời rạc, chưa có sự gắn kết, thiếu các cơ chế để huy động và phát triển các tiềm năng của hệ sinh thái. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để liên kết và vận hành các thành phần với nhau một cách hiệu quả.

Theo nhiều chuyên gia, để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp có hiệu quả, bên cạnh sự vào cuộc của Chính phủ, chính quyền, các tổ chức khởi nghiệp, còn rất cần đến nhiều nguồn lực xã hội, nhất là các doanh nghiệp đi trước, với bề dày kinh nghiệm, thành tích trong quá trình khởi nghiệp. Chính những doanh nghiệp thành công sẽ quay trở lại đào tạo, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm, đầu tư vốn cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng rất quan trọng để cung cấp kiến thức, thông tin, tạo lập “văn hóa khởi nghiệp”, khơi dậy niềm đam mê nhưng cũng biết rút kinh nghiệm từ những thất bại để tiếp tục đứng lên, tạo nên những thành công trong khởi nghiệp.

Chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Đắk Nông cũng chỉ mới bắt đầu khởi động. Thiết nghĩ các ngành chức năng được tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình cần nghiên cứu, tham khảo về nhiều mặt để có thể áp dụng cho phù hợp với thực tế của tỉnh.

Nguồn: Tường Mạnh (Báo Đắk Nông Oline)

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp