Quy chế tổ chức hoạt động của bộ phận “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

       UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

       UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

    Chánh Văn phòng UBDN tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Ảnh: Nguyễn Lương

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2018 và bãi bỏ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh quy định về cơ chế hoạt động và tiêu chuẩn công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh.

UBDN tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định tại quy chế, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc nội dung nào chưa phù hợp với tình hình thực tế cần sửa đổi, bổ sung thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có văn bản phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nguồn: Hoài An (Báo Đắk Nông Oline)

Bài viết liên quan
Thông tin thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 747
Năm 2021 : 5.717