Liên kết website

19/10/17

Bộ, ngành Trung ương 

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
– Bộ công thương
– Cục Xúc Tiến Thương mại
– Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực – Bộ Giáp dục và Đào tạo

Sở – Ban – Ngành thành phố Hồ Chí Minh 

– Ủy ban Nhân dân Thành phố
– Cục Thuế Thành phố
– Sở Công Thương Thành Phố
– Sở khoa học Công nghệ Thành phố
– Quỹ bảo lãnh tín dụng Thành phố
– Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư TThành phố (ITPC)
– Trung tâm phát triển Công nghiệp hỗ trợ – Sở Công Thương
– Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hiệp hội bạn 

– Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội
– Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh An Giang
– Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Kiên Giang
– Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Cần Thơ
– Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Đồng Tháp
– Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Trà Vinh
– Hội Doanh nhân trẻ Cần Thơ
– Hội Tin học Thành phố (HCA)

Đối tác  

– Ngân hàng TM CP Quân đội – Chi nhánh Chợ Lớn
– Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank
– Sở Khoa học và Đầu tư Hậu Giang
– Trường Đại học Văn Hiến
– Trường Cao đẳng Quốc tế KENT
– Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam
– CEO Link
– Báo Đầu tư
– Báo Điện tử Diễn đàn Đầu tư Bizlive
– Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Đào tạo Doanh Chủ
– Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
– Công ty TNHH Tư vấn Chiến lược Strategy ASIA
– Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại & Du lịch Việt Jet