TIÊU ĐIỂM :

công văn số 3595 của UBND tỉnh Đắk Nông về quy trình xử lý, giải quyết khó khăn vướng mắc tại các buổi cà phê doanh nhân

Để công tác tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi cà phê doanh nhân được ổn định và đạt hiệu quả, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 3595/UBND-KTKH.

Xem công văn tại đây120180725073207_cv_3595

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp